ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?
นักวิจัย : สุธรรม นันทมงคลชัย , จิตตินี จันทรจนา , ปรียาพร มหาเทพ
คำค้น : ชาวเขา -- ไทย , การคลอด , ความเชื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 19,2(ก.ย. 2546),35-45 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม นันทมงคลชัย , จิตตินี จันทรจนา , ปรียาพร มหาเทพ . (2546). การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธรรม นันทมงคลชัย , จิตตินี จันทรจนา , ปรียาพร มหาเทพ . 2546. "การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธรรม นันทมงคลชัย , จิตตินี จันทรจนา , ปรียาพร มหาเทพ . "การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สุธรรม นันทมงคลชัย , จิตตินี จันทรจนา , ปรียาพร มหาเทพ . การคลอดบุตรที่บ้านของชาวเขาในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน : ความเชื่อหรือการไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ?. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.