ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย
นักวิจัย : สุธรรม นันทมงคลชัย , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์
คำค้น : การย้ายถิ่น , เด็ก -- ระดับสติปัญญา , วัยรุ่น -- ระดับสติปัญญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์. โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 22,1(มี.ค. 2549),33-45 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธรรม นันทมงคลชัย , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . (2549). การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธรรม นันทมงคลชัย , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . 2549. "การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธรรม นันทมงคลชัย , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . "การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุธรรม นันทมงคลชัย , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , นิชรา เรืองดารกานนท์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . การย้ายถิ่นของครอบครัวกับไอคิวเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.