ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

"มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : "มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : วิชาญ กิตติสุขสันต์
คำค้น : ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- , การพัฒนาแบบยั่งยืน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 23,1(ม.ค.-มิ.ย. 2550),2-26 , 0857-8230 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชาญ กิตติสุขสันต์ . (2550). "มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชาญ กิตติสุขสันต์ . 2550. ""มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชาญ กิตติสุขสันต์ . ""มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วิชาญ กิตติสุขสันต์ . "มหาราชสิ่งแวดล้อมไทย" ใน-ธรรมราชา-มรรคาสู่การพัฒนาชีวาลัยอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.