ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ
นักวิจัย : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 14,2(พ.ย. 2535),18-25 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8338
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . (2535). การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . 2535. "การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . "การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . การใช้ Internet ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.