ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์
นักวิจัย : เอนก นาวิกมูล
คำค้น : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 , การถ่ายภาพ , การถ่ายภาพยนตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด. ศูนย์สังคีตศิลป์
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 14,2(พ.ย. 2535),2-8 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอนก นาวิกมูล . (2535). ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอนก นาวิกมูล . 2535. "ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอนก นาวิกมูล . "ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
เอนก นาวิกมูล . ร.6 กับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.