ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้าน
นักวิจัย : เอนก นาวิกมูล
คำค้น : ศูนย์สังคีตศิลป์ , หนังตะลุง , เพลงพื้นเมือง -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด. ศูนย์สังคีตศิลป์
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 11,1(พ.ค. 2532),72-79 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8268
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอนก นาวิกมูล . (2532). เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอนก นาวิกมูล . 2532. "เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอนก นาวิกมูล . "เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
เอนก นาวิกมูล . เก็บข้อมูลเรื่องพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.