ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
นักวิจัย : วัชรี วงศ์หาญเชาว์
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม , การพัฒนาการเกษตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 11,1(พ.ค. 2532),38-47 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี วงศ์หาญเชาว์ . (2532). ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรี วงศ์หาญเชาว์ . 2532. "ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชรี วงศ์หาญเชาว์ . "ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
วัชรี วงศ์หาญเชาว์ . ระบบสารนิเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.