ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : สุชาติ สรณสถาพร , กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร
คำค้น : ห้องสมุด -- การจ่ายรับ , บาร์โคด , ห้องสมุดอัตโนมัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 11,1(พ.ค. 2532),2-14 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8262
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ สรณสถาพร , กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร . (2532). ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ สรณสถาพร , กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร . 2532. "ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ สรณสถาพร , กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร . "ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุชาติ สรณสถาพร , กิ่งแก้ว ดำรงศุภกร . ระบบให้ยืมและรับคืนหนังสือโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.