ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้
นักวิจัย : ไชยยศ เหมะรัชตะ
คำค้น : กฎหมาย , ห้องสมุด , ลิขสิทธิ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 10,2(พ.ย. 2531),94-108 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8291
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไชยยศ เหมะรัชตะ . (2531). กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยยศ เหมะรัชตะ . 2531. "กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยยศ เหมะรัชตะ . "กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
ไชยยศ เหมะรัชตะ . กฎหมายที่บรรณารักษ์ควรรู้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.