ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6
นักวิจัย : เอนก นาวิกมูล
คำค้น : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 , การถ่ายภาพ , ภาพยนตร์ , ภาพล้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด. ศูนย์สังคีตศิลป์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 10,2(พ.ย. 2531),32-39 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอนก นาวิกมูล . (2531). เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอนก นาวิกมูล . 2531. "เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอนก นาวิกมูล . "เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
เอนก นาวิกมูล . เรื่องไม่รู้เกี่ยวกับ ร.6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.