ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storage

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storage
นักวิจัย : นวนิตย์ อินทรามะ
คำค้น : การจัดชั้นหนังสือ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2,1-2(ก.พ. 2523),12-22 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวนิตย์ อินทรามะ . (2523). การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storage.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวนิตย์ อินทรามะ . 2523. "การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storage".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวนิตย์ อินทรามะ . "การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storage."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
นวนิตย์ อินทรามะ . การจัดเก็บหนังสือระบบ Compact Book Storage. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.