ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งอาจารย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งอาจารย์
นักวิจัย : วิชญ์ ทับเที่ยง
คำค้น : บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2,1-2(ก.พ. 2523),2-10 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชญ์ ทับเที่ยง . (2523). บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งอาจารย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชญ์ ทับเที่ยง . 2523. "บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งอาจารย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชญ์ ทับเที่ยง . "บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งอาจารย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
วิชญ์ ทับเที่ยง . บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งอาจารย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.