ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน
นักวิจัย : มนัส บุญประกอบ
คำค้น : ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 9,1(ก.ค. 2530),64-69 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนัส บุญประกอบ . (2530). ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัส บุญประกอบ . 2530. "ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัส บุญประกอบ . "ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
มนัส บุญประกอบ . ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.