ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
นักวิจัย : จักร กินีสี
คำค้น : เชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG42N0001 , http://research.trf.or.th/node/2355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยา เพื่อทำความเข้าใจการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาตินกของชาวปกาเกาะญอ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้น ยังใช้กรอบความคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาให้คนท้องถิ่นรับมือกับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการให้คนท้องถิ่นสวมบทบาทเป็น “ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น “ และใช้องค์ความรู้ของตนนำเสนอแก่ผู้มาเยือน ชาวปกาเกาะญอ ได้ผูกโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกไว้ในนิทาน เพลง และคำพังเพย โดยใช้นกเป็นตัวละครตัวหนึ่งในนิทานที่สามารถพูดคุยกับมนุษย์และสัตว์อื่นได้ และใช้นกเป็นสัญลักษณ์ในบทเพลงและคำพังเพย ในบางส่วนเสี้ยวของเนื้อหาในนิทาน บทเพลง และคำพังเพย ชาวปกาเกอะญอได้ใช้ลักษณะธรรมชาติของนกเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำหนึ่งๆ ซึ่งนับเป็นการสอนหรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกให้แก่คนรุ่นหลังไปในตัว เพื่อว่าลูกหลานจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น จากการล่า ดักจับนกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร ทำให้ชาวปกาเกอะญอสะสมพฤติกรรมของนกแต่ละชนิด และได้กลายมาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกจำนวนหนึ่งที่ชาวปกาเกอะญอใช้ตามรอยหรือล่าจับได้ แต่กระนั้น ก็มีนกจำนวนหนึ่งที่ผูกพันกับวิธีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ กล่าวคือ มีนกจำนวนหนึ่งที่ชาวปกาเกอะญอไม่ฆ่า หรือใช้บ่งบอกเวลาและฤดูกาล หรือเป็นนกในจินตนาการ แม้ว่าชาวปกาเกอะญอจะมีศักยภาพในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพราะว่ามีองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน แต่ก็มีข้อจำกัดในหลายๆ ด้านด้วยกันเช่น ถ้าต้องการให้ชาวปกาเกอะญอเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ดี จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย เทคนิคการบริการ และความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาพกว้าง ฯลฯ แต่การจัดการฝึกอบรมใดๆ นั้น ต้องคำนึงถึงเพศ การศึกษา และอายุของผู้เข้าฝึกอบรมด้วย This research applies Anthropological concepts in orders to understand the construction of Karen knowledge about nature of birds in Doi Inthanon Park , Chaing Mai Province. Futhermore, this research applies ecotourism concept and cultural and natural interpretation concept to develop local people copping current tourism in the area by playing as : Local Guide “ and using their knowledge to present to visitors. Karen relates knowledge of birds in folk tales, songs, and proverbs. In folk tales, they use bird as an actor which can communicate with human being and other animals. In songs and proverbs, they use bird as a behavioral symbol. In some part of folk tales, songs, and proverbs; they use natural character of bird as a behavioral symbol which is a way to teach or transfer their knowledge of bird to younger generation so that thier yonger generation can utilize for their survival in the future. Futhermore, form hunting and traping, Karen accumulates behavior of each bird. This becomes knowledge of birds which Karen use for hunting and traping. Nevertheless, there is a number of bird which Karen doer not kill, or use as time and season teller, or imagine bird Although, Karen has potential to be : local guide “ because they accumulate knowledge of bird for long times. But they has several limitations if they want to be a : good local guides “. They have to be trained in serveral topics, e.g., interpretive language, service technics, wider torism knowledge, and ect. But in any training, trainer has to concern about gender, education, and age of trainee.

บรรณานุกรม :
จักร กินีสี . (2543). รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักร กินีสี . 2543. "รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จักร กินีสี . "รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
จักร กินีสี . รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของนกของชาวปกาเกอะญอในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.