ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
นักวิจัย : ประศักดิ์ หอมสนิท
คำค้น : รายการโทรทัศน์ , โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 8,2(ต.ค. 2529),62-66 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประศักดิ์ หอมสนิท . (2529). การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประศักดิ์ หอมสนิท . 2529. "การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประศักดิ์ หอมสนิท . "การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ประศักดิ์ หอมสนิท . การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.