ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา
นักวิจัย : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
คำค้น : บรรณานุกรมแห่งชาติ -- สหรัฐอเมริกา , ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- สหรัฐอเมริกา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 4,1(ก.ย. 2525),100-125 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ . (2525). พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ . 2525. "พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ . "พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ . พัฒนาการของข่ายงานบรรณานุกรมระดับชาติในสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.