ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น
นักวิจัย : สุภาพ วาดเขียน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 4,1(ก.ย. 2525),26-31 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8149
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพ วาดเขียน . (2525). ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพ วาดเขียน . 2525. "ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพ วาดเขียน . "ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุภาพ วาดเขียน . ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.