ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย
นักวิจัย : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ -- ฐานข้อมูล , ซีดีเอส/ไอซิส ‪(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)‬ , การจัดการฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 12,2(พ.ย. 2533),6-11 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . (2533). ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . 2533. "ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . "ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.