ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
นักวิจัย : ปรีชา อุปโยคิน
คำค้น : การตั้งครรภ์ , การทำแท้ง , พัฒนาโครงการ (ไทยศึกษา)
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG3710009 , http://research.trf.or.th/node/2333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้แนวคิดในเชิงปรัชญา และศาสนา แม้ฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องเก่า ล้าสมัย แต่แนวคิดแห่งความเป็นจริงยังทันสมัยไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันถึง “การกำเนิดของชีวิต” , “การตาย” หรือ “การทำลายอวัยวะ” เป็นประเด็นปัญหาที่อธิบายไม่ง่ายนักว่าสิ่งที่อยู่ในครรภ์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นเพียงก้อนเลือด หรืออวัยวะเท่านั้น สิ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถหาคำตอบที่ให้ทุกคนเข้าใจร่วมกัน ถึงความหมาย หรือการตีความของการกำเนิดชีวิต ที่จะต้องอธิบายเชื่อมโยงระหว่างหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และปรัชญาศาสนา ให้เห็นพ้องต้องกันเพราะเชื่อว่าจะนำไปสู่การเกิดความรู้ใหม่ที่จะยอมรับร่วมกันต่อไป

บรรณานุกรม :
ปรีชา อุปโยคิน . (2537). สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรีชา อุปโยคิน . 2537. "สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปรีชา อุปโยคิน . "สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537. Print.
ปรีชา อุปโยคิน . สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2537.