ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis
นักวิจัย : วรรคพรรณ นาควัชระ
คำค้น : ฟันผุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา , สุเทพ ธนียวัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745327425 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

pGEMTF เป็นชัตเทิลเวกเตอร์ขนาด 8 กิโลเบสที่สร้างขึ้นโดยการเชื่อมกันระหว่าง pGEM-7Zf(+) และ pTF6 ซึ่งเป็นพลาสมิดที่ถ่ายแบบใน Escherichia coli และ Bacillus sp. ตามลำดับ เพื่อใช้ศึกษาการแสดงออกของเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ใน Bacillus subtilis โดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสขยายส่วนที่ประมวลรหัสเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. โดยออกแบบให้ปลายของไพรเมอร์ทั้งสองฝั่งมีจุดตัดเอนไซม์ Alw21I แล้วโคลนเข้าใน pGEM-7Zf(+) ตั้งชื่อพลาสมิดนี้ว่า pGEMDEX จากนั้นตัด pGEMDEX ด้วยเรสทริกชันเอนไซม์ Alw21I ได้ชิ้นดีเอ็นเอซึ่งมีส่วนประมวลรหัสเดกซ์แทรนเนส ขนาดประมาณ 2 กิโลเบส นำมาโคลนลงใน pGEMTF ที่ตัดด้วยเรสทริกชันเอนไซม์ PstI ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นคู่สมกับ Alw21I โดยใช้ E.coli DH5 เป็นเซลล์เจ้าบ้าน พบว่าได้พลาสมิดขนาด 10 กิโลเบส ตั้งชื่อว่า pBUNDEX จากนั้นทรานสฟอร์ม pBUNDEX เข้าสู่ Bacillus subtilis 3 สายพันธุ์ คือ MI111, MI111 low protease และ MI113 ขนาดของพลาสมิดที่พบใน Bacillus subtilis ทั้งสามชนิดนั้นมีขนาดเล็กกว่า pBUNDEX และไม่สามารถตรวจพบส่วนประมวลรหัสเดกซ์แทรนเนสได้ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการตัดออกของยีนเกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
วรรคพรรณ นาควัชระ . (2548). การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรคพรรณ นาควัชระ . 2548. "การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรคพรรณ นาควัชระ . "การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วรรคพรรณ นาควัชระ . การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.