ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคล
นักวิจัย : วีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์
คำค้น : กลุ่มคน -- แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิษณุ คนองชัยยศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

งานวิจัยด้านการจำลองฝูงชนในปัจจุบันมักสร้างจากรูปแบบพฤติกรรมการเคลื่อนที่รูปแบบเดียว ทำให้ฝูงชนที่จำลองขึ้นมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบแผนตายตัวไม่เป็นธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยส่วนใหญ่มักใช้การสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไว้ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการประมวลผลโดยรวมของระบบ ซึ่งไม่ยืดหยุ่นกับการจำลองการเคลื่อนที่เมื่อเปลี่ยนสถานการณ์วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอวิธีการจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยผสานองค์ความรู้ของแต่ละตัวแทนในฝูงชน ซึ่งจะยืดหยุ่นกับการจำลองทุก ๆ สถานการณ์ เนื่องจากใช้แนวคิดการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่แบบคิดเฉพาะแต่ละตัวแทน แต่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่แบบคิดทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมการเคลื่อนที่แต่ละบุคคลในฝูงชนจะอธิบายด้วยสมการนาเวียร์สโตกส์ ซึ่งเป็นทฤษฎีการคำนวณพลศาสตร์ของไหลที่ลดความซับซ้อนในการคำนวณด้วยพลศาสตร์ของเหลวแบบอนุภาคปรับเรียบ โดยพฤติกรรมของฝูงชนที่คำนวณได้จะไร้ซึ่งแบบแผนที่ตายตัว ในวิทยานิพนธ์ยังได้นำเสนอผลการประยุกต์ใช้วิธีการที่นำเสนอสร้างการจำลองการเคลื่อนที่ของฝูงชนที่เป็นธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขหลากหลายได้แก่ การเรียงตัวเป็นแถวในพื้นที่แคบ การกระจายตัวออกในพื้นที่กว้าง การหลีกเลี่ยงการชนและการหลบหนีจากพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
วีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์ . (2549). การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์ . 2549. "การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์ . "การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วีระวัฒน์ ตันติศิริวัฒน์ . การจำลองฝูงชนด้วยการสร้างวิถีในการเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการใช้วิธีการผสานองค์ความรู้ของบุคคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.