ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง
นักวิจัย : ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว
คำค้น : นิวตรอน , น้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8039
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการวิจัยเลขที่ 121-EEC-2534
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการศึกษา เทคนิคการวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักในช่วงร้อยละ 0 ถึง 100 โดยโมล โดยการใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง นิวตรอนเร็วที่ปลดปล่อยจากต้นกำเนิดรังสีอเมริเซียม -241/เบริลเลียม ความแรง 1.11 กิกะเบคเคอเรล จำนวน 3 ตัว ถูกหน่วงความเร็วลงก่อนด้วยโพลีเอทิลีน แล้วใช้แผ่นแคดเมียมและโปรอนกรองนิวตรอนช้าออกไป เพื่อให้เหลือแต่นิวตรอนพลังงานปานกลางผ่านไปถึงตัวอย่าง ระบบเริ่มแรกใช้ตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร โดยให้นิวตรอนพลังงานปานกลางตกกระทบด้านหนึ่งของตัวอย่าง และมีหัววัดรังสีนิวตรอนช้าชนิด NE905 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร วางอยู่ที่ด้านตรงกันข้าม ผลการวิจัยพบว่าความเข้มรังสีนิวตรอนช้าลดลงเมื่อความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักเพิ่มขึ้น ระบบที่สองได้จัดให้นิวตรอนพลังงานปานกลางผ่านไปยังตัวอย่างโดยรอบทิศทาง โดยมีหัววัดรังสี NE905 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จุ่มอยู่ในตัวอย่างชนิดหนัก 500 มิลลิลิตร ซึ่งก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีนิวตรอนช้า กับความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักในลักษณะเดียวกันโดยมีความเข้มรังสีและความไวเพิ่มขึ้น ความเที่ยงตรงในการวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักมีค่าอยู่ในช่วงดีกว่า +- ร้อยละ 0.5 (2 [sigma]) โดยโมล สำหรับเวลานับรังสี 1000 วินาที ส่วนความแม่นยำขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างกราฟปรับเทียบ

บรรณานุกรม :
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . (2536). การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . 2536. "การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . "การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , นเรศร์ จันทน์ขาว . การวัดความเข้มข้นของน้ำชนิดหนักโดยใช้นิวตรอนพลังงานปานกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.