ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์
นักวิจัย : สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , ชุมพล อันตรเสน
คำค้น : แกลเลียมอาร์เซไนด์ , สารกึ่งตัวนำ , ผลึก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 29G-EE-2530

แสงเลเซอร์อาร์กอนถูกใช้กระตุ้นให้เกิดการเรืองแสงในสารแกลเลี่ยมอาร์เซนาย์ ซึ่งเป็นผลึกที่ทดลองปลูกขึ้นโดยเทคนิคเอพิแทกซีแบบเฟสของเหลว การเรืองแสงที่เกิดขึ้น 77 องศาเคลวิน นี้จะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเรืองแสงของสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากผลึกแกลเลี่ยมอาร์เซนายด์นี้ซึ่งมีค่าความยาวคลื่น 8400 [aungstrom] สเปคตรัมของแสงจะเคลื่อนไปมีค่าสั้นลง และอยู่ในช่วงตามองเห็นได้เป็นสีแดง (6400 [aungstrom]) เมื่อมีการเติมอาลูมิเนียมในผลึกผสมแกลเลี่ยมอาลูมิเนียมอาร์เซนายด์ รายละเอียดของสเปคตรัมของโฟโตลูมิเนสเซนต์ที่ได้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพผลึก ชนิดและปริมาณเชิงเปรียบเทียบของสารที่เจือปนที่ใช้ด้วย

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , ชุมพล อันตรเสน . (2531). โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , ชุมพล อันตรเสน . 2531. "โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , ชุมพล อันตรเสน . "โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล , ชุมพล อันตรเสน . โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.