ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu
นักวิจัย : สุชีราภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา
คำค้น : การบีบอัดภาพ , ระบบการสร้างภาพ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741758332 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบเรียกคืนภาพเอกสารสแกนผ่านเว็บ โดยได้ทำการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา ที่มีชื่อว่า DjVuapplet สำหรับการเรียกดูภาพเอกสาร DjVu ซึ่งเป็นรูปแบบการบีบอัดที่เหมาะสมกับเอกสารภาพสี จากการสแกนในรูปแบบ BMP หรือJPG ซึ่งมีทังตัวอักษรและรูปภาพ ระบบการเรียกดูเอกสารผ่านเว็บ เอกสารภาพทั้งเล่มจะถูกเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถที่จะเรียกดูภาพเอกสาร DjVu ผ่านโปรแกรมบราวส์เซอร์ที่เครื่องผู้ใช้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โลดโปรแกรมปลั๊กอินมาติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งเก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบของไคลแอนท์ได้และยังทำให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้งานอีกด้วย โดยที่ภาพเอกสาร DjVu จะแสดงอยู่ภายใต้การทำงานของจาวาแอบเพล็ตซึ่งจะทำงานผ่าน JVM ของ บราวส์เซอร์ที่เครื่องผู้ใช้ โปรแกรม DjVuApplet มีขนาดของไฟล์เพียง 193 กิโลไบต์เท่านั้นในขณะที่ปลั๊กอินของ DjVu (เวอร์ชัน 3.5) มีขนาดของไฟล์ประมาณ 2 เมกกะไบต์ และผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเวลาที่ใช้ในการเรียกดูหน้าเอกสารและการทำงานในส่วนติดต่อผู้ใช้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
สุชีราภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา . (2548). แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีราภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา . 2548. "แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีราภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา . "แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชีราภรณ์ สุรชัยกุลวัฒนา . แอปเพล็ตด้านผู้ใช้สำหรับระบบเอกสารภาพแบบ DjVu. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.