ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน
นักวิจัย : เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
คำค้น : ดาวเทียมในการรังวัด , ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก , ซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7835
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสิ่งประดิษฐ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการหาตำแหน่งจุดเดี่ยวที่ให้ค่าความละเอียดสูงจากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสขึ้น ข้อมูลจีพีเอสที่ถูกเก็บโดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัดได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินระดับความสามารถของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ในซอฟต์แวร์จะใช้ข้อมูลวงโคจรและค่าแก้นาฬิกาดาวเทียมความละเอียดสูงในการปรับลดค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากวงโคจรของดาวเทียมและนาฬิกาดาวเทียม สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลแบบความถี่เดียว จะใช้แบบจำลองค่าสังเกตของรหัสและเฟสที่ปราศจากผลของไอโอโนสเฟียร์ในการลดการล่าช้าของคลื่นสัญญาณ เนื่องจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ในกรณีที่มีข้อมูลแบบสองความถี่ จะใช้แบบจำลองค่าสังเกตของเฟสจากคลื่นทั้งสองความถี่ที่ปราศจากผลของไอโอโนสเพียร์ ค่าคลาดเคลื่อนอื่นๆ เช่น ค่าคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาเครื่องรับ ค่าเลขปริศนา จะทำการประมาณค่าโดยใช้วิธี Extended Kalman Filtering ข้อมูลจีพีเอสที่ใช้ในการทดสอบได้ถูกตัดเป็นส่วนๆ โดยมีความยาวของข้อมูลตั้งแต่ 5 10 15 และ 30 นาที จากนั้นจึงทำการประมวลผลข้อมูลแต่ละส่วนด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ค่าพิกัด ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า การใช้ข้อมูลเพียง 15 นาที สามารถให้ค่าความถูกต้องของตำแหน่งทางราบที่ 2.27 เมตร และ 0.95 เมตร สำหรับข้อมูลแบบความถี่เดียวและสองความถี่ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ . (2549). ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ . 2549. "ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ . "ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ . ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.