ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัจยา กระจ่างสนธิ์
คำค้น : ทหาร , ทหารกองประจำการ , การเกณฑ์ทหาร , สังคมประกิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746376861 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารเกณฑ์ เกี่ยวกับกระบวนการในการปรับเปลี่ยนบุคคลพลเรือน ให้มีลักษณะของความเป็นทหาร รวมทั้งศึกษาปัญหาในการเรียนรู้วัฒนธรรมในปัจจุบัน และแนวโน้มในการเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารเกณฑ์ในอนาคต ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือการวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา ได้แก่ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ที่ให้ข่าวสำคัญและการสัมภาษณ์เจาะลึก งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมดังนี้คือ 1) ระยะเวลาก่อนการเรียนรู้วัฒนธรรม 2) ระยะระหว่างการเรียนรู้วัฒนธรรม 3) ระยะก่อนปลดประจำการ 4) ปัญหาในการเรียนรู้วัฒนธรรม และ 5) แนวโน้มในการเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารเกณฑ์ในอนาคต

บรรณานุกรม :
ณัจยา กระจ่างสนธิ์ . (2540). การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัจยา กระจ่างสนธิ์ . 2540. "การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัจยา กระจ่างสนธิ์ . "การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ณัจยา กระจ่างสนธิ์ . การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.