ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก
นักวิจัย : บงการ หอมนาน
คำค้น : ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ , ระบบสื่อสารไร้สาย , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , จีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) , ฟัสซีลอจิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746379739 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เสนอขั้นตอนในการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักการฟัซซีลอจิก เพื่อลดจำนวนการแฮนด์โอเวอร์ที่ไม่จำเป็น (สถานการณ์จริงยังไม่ควรแฮนด์โอเวอร์แต่ระบบตัดสินใจให้แฮนด์โอเวอร์) ให้น้อยลง แต่ยังคงรักษาจำนวน lost calls (สถานการณ์จริงควรจะแฮนด์โอเวอร์แล้ว แต่ระบบยังไม่ตัดสินใจให้แฮนด์โอเวอร์ จนระดับความแรงของสัญญาณที่รับได้ต่ำกว่าค่าเทรซโฮลด์ที่สามารถสนทนาได้) ที่เหมาะสม วิธีการที่เสนอจะนำไปเปรียบเทียบกับวิธีการที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน (Conventional Algorithm) และวิธีทางสถิติบนพื้นฐานหลักการของ Bayes โดยเปลี่ยนแปลงเพียงซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานที่ตัวควบคุมสถานีฐาน (BSC) แต่ยังคงสามารถใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ของระบบที่มีอยู่เดิม จึงนำมาใช้ได้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการลงทุนติดตั้งไปแล้วได้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้แบบจำลองที่อ้างอิงกับระบบจีเอสเอ็ม ผลที่ได้จากวิธีที่เสนอแสดงให้เห็นว่า สามารถลดจำนวนแฮนด์โอเวอร์ได้โดยมีจำนวน lost calls ที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับวิธีการที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน และวิธีทางสถิติบนพื้นฐานหลักการของ Bayes

บรรณานุกรม :
บงการ หอมนาน . (2540). ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บงการ หอมนาน . 2540. "ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บงการ หอมนาน . "ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
บงการ หอมนาน . ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.