ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
นักวิจัย : วีระชัย ภัทรารมย์
คำค้น : ตลาดหลักทรัพย์ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ทยานยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746380907 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำให้ได้สารสนเทศเพื่อตอบสนองกับความต้องการสารสนเทศ แก่ผู้บริหารได้ทั้ง 3 ระดับ ได้ทันเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารด้านการตลาด บริการลูกค้า การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบและพัฒนาระบบงานโดยใช้ไมโครซอฟต์เอกเซส เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และใช้ภาษาวิชวลเบสิก เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมภายใต้ระบบดำเนินงานวินโดวส์ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาทั้งหมด 46 โปรแกรม และมีรายงานผลลัพธ์ทั้งหมด 56 รายงาน ผลการวิจัยสรุปได้ว่าสามารถทำงานได้ผลตามความต้องการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับประเภทธุรกิจอื่นๆ ได้

บรรณานุกรม :
วีระชัย ภัทรารมย์ . (2540). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระชัย ภัทรารมย์ . 2540. "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระชัย ภัทรารมย์ . "การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วีระชัย ภัทรารมย์ . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.