ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์
นักวิจัย : ทิฆัมพร อุ่นเธียรนันท์
คำค้น : ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ , ซียูไรเตอร์สำหรับวินโดว์ส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746388304 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7665
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์สำหรับวินโดวส์ โดยใช้มาตรฐานสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เอสเอ็มทีพี มาตรฐานรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พีโอพี ไอเอ็มเอพี และเอ็มไอเอ็มอี เพื่อให้โปรแกรมซียูไรเตอร์สำหรับวินโดวส์สามารถส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาษาไทยในเครือข่ายระบบทีซีพี/ไอพีได้ ในการนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานในส่วนเชื่อมต่อกับโปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในโปรแกรมซียูไรเตอร์สำหรับวินโดวส์ หรือ จุฬาจารึก รุ่น 77 พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ไมโครซอฟต์วิชวลซีพลัสพลัส เวอร์ชัน 1.52 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ผลการวิจัยที่ได้พบว่า โปรแกรมซียูไรเตอร์สำหรับวินโดวส์ รุ่นมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อความเป็นภาษาไทย และแนบแฟ้มข้อมูลประเภทต่างๆ ไปด้วยได้ โดยใช้การเข้ารหัสมาตรฐานเอ็มไอเอ็มดี แล้วส่งจดหมายออกไปโดยใช้เอสเอ็มทีพี และสามารถใช้พีโอพีหรือไอเอ็มเอพีในการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลข้อความของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม โปรแกรมซียูไรเตอร์สำหรับวินโดวส์ รุ่นมีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ เวอร์ชัน 3.1 ขึ้นไป และไมโครซอฟต์วินโดวส์ 95 รุ่นภาษาไทย

บรรณานุกรม :
ทิฆัมพร อุ่นเธียรนันท์ . (2540). การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิฆัมพร อุ่นเธียรนันท์ . 2540. "การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิฆัมพร อุ่นเธียรนันท์ . "การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ทิฆัมพร อุ่นเธียรนันท์ . การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.