ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
นักวิจัย : วรพล เกียรติกิตติพงษ์
คำค้น : blending Reid vapor pressure , Ethanol , etherification , FCC gasoline , fuel , octane number
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980053 , http://research.trf.or.th/node/2199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการเพิ่มปริมาณเอทานอลในน้ำมันแก๊สโซลีนสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไปที่ไม่ต้องทำการปรับแต่ง ควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงไปพร้อมกัน การทำปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชันโดยตรงของน้ำมันที่ได้จากกระบวนการฟลูอิไดซ์คาตาไลติกแคร้กกิ้ง (FCC) ด้วยเอทานอล ที่อุณหภูมิ 343 เคลวิน ในเครื่องปฏิกรณ์แบบอัดความดัน ภายใต้ความดัน 0.8 เมกะปลาสคาล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้อยู่ในเชิงพาณิชย์สองชนิดได้แก่ เบต้า-ซีโอไลท์และแอมเบอร์ลิส 16 เป็น โดยทั่วไปสารโอเลฟินส์ที่ว่องไวในน้ำมันที่ได้จากกระบวนการฟลูอิไดซ์คาตาไลติกแคร้กกิ้งมีจำนวนคาร์บอนอยู่ในช่วง 5-7 อะตอมเป็นส่วนใหญ่ กระบวนการอีเทอริฟิเคชันโดยตรงของน้ำมันที่ได้จากกระบวนการฟลูอิไดซ์คาตาไลติกแคร้กกิ้งด้วยเอทานอลมีจุดเด่นคือ น้ำมันแก๊สโซลีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผลด้วยการเติมอีเทอร์ที่ผลิตจากเอทานอลซึ่งเป็นพลังงานที่สร้างขึ้นใหม่ได้ อีกทั้งน้ำมันที่ผ่านการทำปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชันแล้ว จะมีออกเทนสูงขึ้น ขณะที่ค่าความดันไอของสารผสมและปริมาณโอเลฟินส์ลดลง โดยค่าความดันไอของ FCC แก๊สโซลีนที่ผ่านการทำปฏิกิริยาอีเทอริฟิเคชันแล้วมีค่าน้อยกว่าแก๊สโซฮอล์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าน้ำมันที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการใช้ในประเทศเขต ร้อนหรือในช่วงฤดูร้อนมากกว่าแก๊สโซฮอล์ อย่างไรก็ตามน้ำมันดังกล่าวมีค่าออกเทนต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์เล็กน้อยเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอมเบอร์ลิส 16 โดยเมื่อพิจารณาถึงชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าเบต้า-ซีโอไลท์เหมาะสมกับปฏิกิริยานี้มากกว่าแอมเบอร์ลิส 16 โดยเบต้า-ซีโอไลท์ ไม่เพียงแต่ให้การเร่งปฏิกิริยาการเกิดของอีเทอร์ที่สูงกว่าเท่านั้น ยังทำให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดไอโซเมอร์โดยปราศจากการเกิดเป็นสารอะโรมาติกส์ประเภทเบนซีน จึงให้ค่าออกเทนและความสามารถในการทดแทนด้วยพลังงานที่สร้างขึ้นใหม่ได้สูงขึ้น รวมถึงให้ค่าความดันไอของสารผสมที่ต่ำกว่า This research concerns the method for increasing ethanol supplement in gasoline without modification of conventional engine with improve gasoline quality simultaneously. The direct etherification of FCC gasoline with ethanol were carried out at 343 K in a pressurized liquid phase reactor at 0.8 MPa and catalyzed by two commercial catalysts, i.e., Beta-zeolite and Amberlyst 16. Typically, the reactive olefins available in FCC gasoline are mainly in a range of C5-C7 compounds. The process of FCC gasoline etherification with ethanol has several benefits. Firstly, the gasoline volume is effectively increased by adding ethers produced from ethanol which is renewable. Secondly, the etherified gasoline product has higher octane number with lower bRvp and amount of olefins content. The bRvp of etherified FCC gasoline was found to be lower than that of gasohol, indicating that the gasoline from this process is more suitable than gasohol especially for the tropical zone or in summer. However, the octane number of etherified FCC gasoline catalyzed by Amberlyst 16 is slightly lower than that of gasohol. Beta-zeolite was a more suitable catalyst than Amberlyst 16 for the etherification of FCC gasoline with ethanol because not only a better catalytic activity for etherification, but some isomerization also occurred without aromatization to benzene and therefore it offered products with higher RON and gasoline renewability with lower bRvp.

บรรณานุกรม :
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . (2552). การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . 2552. "การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . "การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
วรพล เกียรติกิตติพงษ์ . การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักผลิตผลทางการเกษตรและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.