ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ
นักวิจัย : พิพัฒน์ เรืองงาม -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิพัฒน์ เรืองงาม - . (2535). แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พิพัฒน์ เรืองงาม - . 2535. "แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พิพัฒน์ เรืองงาม - . "แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2535. Print.
พิพัฒน์ เรืองงาม - . แนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านภาวะผู้นำของไทยโบราณ วิเคราะห์เนื้อหาจากคัมภีร์ราชนิติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2535.