ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
นักวิจัย : รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : ม.ค.-54
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต - . (). หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต - . . "หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต - . "หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, . Print.
รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต - . หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; .