ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สื่อมวลชน กับ ม๊อบการเมือง กรณีความขัดแย้งเสื้อสีในประเทศเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สื่อมวลชน กับ ม๊อบการเมือง กรณีความขัดแย้งเสื้อสีในประเทศเทศไทย
นักวิจัย : พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553) การเมืองของรัฐและท้องถิ่นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . (2553). สื่อมวลชน กับ ม๊อบการเมือง กรณีความขัดแย้งเสื้อสีในประเทศเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . 2553. "สื่อมวลชน กับ ม๊อบการเมือง กรณีความขัดแย้งเสื้อสีในประเทศเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . "สื่อมวลชน กับ ม๊อบการเมือง กรณีความขัดแย้งเสื้อสีในประเทศเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2553. Print.
พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล - . สื่อมวลชน กับ ม๊อบการเมือง กรณีความขัดแย้งเสื้อสีในประเทศเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2553.