ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็ก
นักวิจัย : นวลจันทร์ ปราบพาล
คำค้น : ระบบหายใจ -- โรค , เด็ก -- โรค , โรคติดเชื้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 46,6(มิ.ย. 2545),459-462 , 0125-6483 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7391
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลจันทร์ ปราบพาล . (2545). โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลจันทร์ ปราบพาล . 2545. "โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลจันทร์ ปราบพาล . "โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นวลจันทร์ ปราบพาล . โรคติดเชื้อกับภูมิแพ้ระบบหายใจในเด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.