ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ISO 9001:2000 กับงานบริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ISO 9001:2000 กับงานบริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์
นักวิจัย : สมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย
คำค้น : ไอเอสโอ 9001 , ห้องสมุด -- การจ่ายรับ -- การควบคุมคุณภาพ , วิทยานิพนธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ข่าวสารห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 21,1(ม.ค.-มิ.ย. 2548),16-18 , 0857-8230 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย . (2548). ISO 9001:2000 กับงานบริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย . 2548. "ISO 9001:2000 กับงานบริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย . "ISO 9001:2000 กับงานบริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย . ISO 9001:2000 กับงานบริการยืม-คืนวิทยานิพนธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.