ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
นักวิจัย : ธนานุช เหมือนคีรี
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , โสเภณีเด็ก , หนังสือพิมพ์ -- การวิเคราะห์เนื้อหา , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746321056 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาถึงกระบวนการและบทบาทในการนำเสนอข่าวโสเภณีเด็กของสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเลือกศึกษาหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ คือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน และนิตยสารรายสัปดาห์ 1 ฉบับ คือ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2537 วิเคราะห์ข่าวซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลผสมนำโดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามโสเภณีเด็ก การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านโสเภณีเด็กของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน มีความแตกต่างกันไม่มากนัก และพบว่าข่าวสารที่นำเสนอส่วนใหญ่ ปรากฎออกมาในรูปแบบของข่าวที่รายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยนำเสนอติดต่อกันในช่วงระยะเวลาที่มีเหตุการณ์รุนแรงและเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม สำหรับการนำเสนอในลักษณะบทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะมีลักษณะที่ให้รายละเอียดและให้ข้อมูลมากกว่านั้น หนังสือพิมพ์มติชนมีเนื้อที่และปริมาณในการนำเสนอ มากกว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ส่วนสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์เน้นหนักทางด้านการวิเคราะห์ข่าว ได้มีการนำเสนอข่าวโสเภณีเด็กในลักษณะของการวิเคราะห์วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นที่นโยบายในการป้องกันและปราบปราม อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ เนื่องมาจากมีผลประโยชน์ร่วมกับกระบวนการการค้าประเวณีเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่า เนื้อหาที่นำเสนอข่าวโสเภณีเด็กนั้น ส่วนมากจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งนักข่าวได้มาจากการแถลงข่าว หรือการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโสเภณีเด็ก ในด้านแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ มีแหล่งข่าวมาจากกลุ่มข้าราชการมากกว่าแหล่งอื่นๆ โดยเฉพาะจากกรมตำรวจและกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เป็นเพราะกรมตำรวจและกรมประชาสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยตรง ให้มีหน้าที่ในการปราบปรามและหาแนวทางป้องกันปัญหาโสเภณีเด็ก สำหรับแหล่งข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนมากจะเป็นบทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องโสเภณีเด็กของรัฐบาลได้ ในการวิจัยยังพบอีกว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ได้นำเสนอข่าวปัญหาโสเภณีเด็กมิใช่เพราะความสำคัญของข่าวที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่แสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสาร ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่ทำให้ปัญหาโสเภณีเด็กนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างของสังคมไทย อันเป็นหนทางไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป

บรรณานุกรม :
ธนานุช เหมือนคีรี . (2539). การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนานุช เหมือนคีรี . 2539. "การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนานุช เหมือนคีรี . "การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ธนานุช เหมือนคีรี . การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวโสเภณีเด็กในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.