ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว
นักวิจัย : ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , อุษณีย์ พึ่งปาน , วิชัย โปษยะจินดา
คำค้น : ครอบครัว , ชาวเขา , การวางแผนครอบครัว -- ไทย , ไทย -- ประชากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , อุษณีย์ พึ่งปาน , วิชัย โปษยะจินดา . (2529). ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , อุษณีย์ พึ่งปาน , วิชัย โปษยะจินดา . 2529. "ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , อุษณีย์ พึ่งปาน , วิชัย โปษยะจินดา . "ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ , อุษณีย์ พึ่งปาน , วิชัย โปษยะจินดา . ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.