ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์ , ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7268
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พิธีบำเพ็ญกุศลถายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว -- พิธีวางพวงมาลาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า -- การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ความสุขมวลรวมประชาชาติ -- Gross National Happiness - World Views Make a Difference: Towards Global Transformation -- วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- นิทรรศการ "เจ้าพ่อหลวง" -- พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานวัฒนธรรม -- นิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ CG Junior Marketeer ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร -- นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการถ่ายภาพแฟชั่น และรางวัลดีเด่นจากการประกวดโครงการ Young Thai Artist Award ปี 2007 , รางวัลที่ 1 จากการประกวดงานผลิตโฆษณา ในหัวข้อ "โลกร้อน" -- นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยไทยแลนด์ เรสคิว โรบอต แชมเปี้ยนชิพ 2007 -- รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ -- โครงการศูนย์ืแห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิตอล -- โครงการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์และบุคลากร -- สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชน -- แผนพัฒนาวิชาการรวมของมหาวิทยาลัย -- Inception Report

เวลา 35 นาที 54 วินาที

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิตอล

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.