ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม
นักวิจัย : วิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ
คำค้น : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ , การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ , การวิเคราะห์จัดกลุ่ม , การออกแบบระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325732 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายหลายแหล่ง โดยแต่ละแหล่งมีการจัดเก็บเน้นไปทางด้านในด้านหนึ่ง งานวิจัยที่ผ่านมาได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยมีไดเรกทอรีเวบ ระบบค้นหาข้อมูล ตำราเรียนหรือหนังสือ หลักสูตรต่างๆ การประชุมวิชาการ และเวบไซต์โดยไม่ได้ทำเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และโครงสร้างในการจัดเก็บจะมีเพียงแค่ 3 ระดับชั้นเท่านั้น คือ หัวข้อระดับบนสุด หัวข้อย่อย และรายละเอียดภายใต้หัวข้อ งานวิจัยฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของวิจัยที่ผ่านมาให้เป็นแบบอัตโนมัติ และจัดให้เป็นโครงสร้างที่ไม่สมดุลโดยสามารถเปลี่ยนแปลงความลึกในการจัดลำดับหัวข้อไปตามความนิยมของหัวข้อต่างๆ ซึ่งทำให้จัดเก็บหัวข้อได้มากกว่า 3 ระดับชั้น นอกจากนี้ยังจัดเก็บหัวข้อการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดเวลาในการรวบรวมการจัดหมวดหมู่ และการบำรุงรักษาฐานข้อมูลของหัวข้อเหล่านี้ทำให้สามารถเรียบเรียงหัวข้อได้บ่อย สอดคล้องกับกระแสความนิยมในด้านต่างๆ

บรรณานุกรม :
วิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ . (2548). การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ . 2548. "การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ . "การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
วิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ . การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.