ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา
คำค้น : แวนโคมัยซิน , เอนโตโคคอคคัส , สุนัข -- โรค , แมว -- โรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7186
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . (2547). ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . 2547. "ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . "ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.