ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว
นักวิจัย : พินิจ ลาภธนานนท์ , เทรนเมอร์, ไมค์
คำค้น : วิจัย , ยาเสพติด -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741329903 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารวิชาการชุดปฏิบัติการสนามในงานศึกษาปัญหายาเสพติด

บรรณานุกรม :
พินิจ ลาภธนานนท์ , เทรนเมอร์, ไมค์ . (2547). วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ ลาภธนานนท์ , เทรนเมอร์, ไมค์ . 2547. "วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ ลาภธนานนท์ , เทรนเมอร์, ไมค์ . "วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พินิจ ลาภธนานนท์ , เทรนเมอร์, ไมค์ . วิถีการวิจัยอย่างนักท่องเที่ยว : ประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.