ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ปรีชา คุวินทร์พันธุ์
คำค้น : กว๊านพะเยา , พะเยา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การมีส่วนร่วมทางสังคม , บทบาทสตรี -- พะเยา , ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- พะเยา , บ้านสันป่าม่วง (พะเยา) -- ภาวะสังคม , บ้านสันป่าม่วง (พะเยา) -- ภาวะเศรษฐกิจ , บ้านสันป่าม่วง (พะเยา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยา ความสำเร็จของโครงการฯ เกิดจากความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน ภายใต้ผู้นำสตรีที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ความสำเร็จนี้ต้องเข้าใจในบริบทของการพัฒนาจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่ครอบคลุมการพัฒนากว๊านพะเยา เพื่อการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง การจักสานผักตบชวาทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม และมีผลต่อความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว และของชุมชน ทำให้เกิดความรักท้องถิ่น และภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น พะเยาเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือตอนบน เป็นจังหวัดที่เก่าแก่และมีแหล่งธรรมชาติที่งดงาม ปัจจุบันความเป็นท้องถิ่นและอนุรักษ์นิยมของคนพะเยาทำให้พะเยาไม่ได้ถูกครอบงำโดยอิทธิพลทุนนิยมภายนอกโดยสิ้นเชิง ลัทธิบริโภคนิยมยังไม่รุนแรง คนพะเยามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย การพัฒนาการท่องเที่ยวขนาดใหญ่อาจทำให้พะเยาสูญเสียเสน่ห์และอัตลักษณ์นี้ไป ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพัฒนาและกลุ่มอนุรักษ์หรือรัฐกับประชาชนในเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาหนึ่งท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาการท่องเที่ยวและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำต้องพิจารณาในกรอบของธรรมชาติมนุษย์ 3 มิติ คือ มนุษย์เศรษฐกิจ มนุษย์สังคม และมนุษย์วัฒนธรรม หรือมนุษย์ทางศีลธรรมและความสวยงาม สมดุลระหว่างธรรมชาติมนุษย์ทั้ง 3 มิติ ทั้งในด้านจิตใจของบุคคล และชุมชนเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดพะเยา อนาคตของพะเยาขึ้นอยู่กับผู้กระทำตัวแทนและชาวพะเยาในการเลือกและตัดสินใจ

บรรณานุกรม :
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ . (2547). พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ . 2547. "พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ . "พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ . พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.