ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กาวี ศรีกูลกิจ
คำค้น : ผ้าฝ้าย , สีย้อมและการย้อมสี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารดัดแปรสมบัติการดูดติดสีรีแอคทีฟของผ้าฝ่าย 3-amino-2-hydroxypropyltrimrthylammonium-(3,5)-dichlorotriazine ได้ถูกสังเคราะห์และได้ใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปีเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสารดัดแปรที่เตรียมได้ หลังจากนั้นนำสารดัดแปรไปผนึกลงบนผ้าฝ้ายในกระบวนการฟอกขาวผ้า ผ้าที่ผ่านการดัดแปรแล้วได้นำมาวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนและทดสอบความขาวของผ้า เปอร์เซ็นต์ธาตุไนโตรเจนในผ้าฝ้ายดัดแปรจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของสารดัดแปรที่ใช้ ในขณะที่ความขาวของผ้าจะลดลงเล็กน้อย แสดงว่าสามารถผนึกสารดัดแปรไปพร้อมกับการทำฟอกขาวผ้าได้ และประสิทธิภาพการฟอกขาวของสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในขณะที่มีสารดัดแปรอยู่ด้วยลดลงเล็กน้อย ผลการย้อมผ้าฝ้ายดัดแปรด้วยสีรีแอคทีฟในภาวะไร้เกลือ ทำให้ผ้าฝ้ายมีการติดสีสูงขึ้นตามปริมาณของสารดัดแปรที่ใช้ และสูงกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ผ่านดัดแปร ทั้งนี้เนื่องจากประจุบวกที่อยู่บนสารดัดแปรจะดึงดูประจุของสีรีแอคทีฟให้ดูดซึมเข้าไปภายในเส้ยใย และจากผลการย้อมทำให้สรุปได้ว่าสมบัติการย้อมผ้าฝ้ายที่ผ่านการดัดแปรจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการผนึกสารดัดแปรลงบนเส้ยใยเซลลูโลส

บรรณานุกรม :
กาวี ศรีกูลกิจ . (2544). การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาวี ศรีกูลกิจ . 2544. "การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาวี ศรีกูลกิจ . "การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กาวี ศรีกูลกิจ . การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.