ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของวัสดุของอิเล็คโตรดต่อคุณสมบัติของการกัดด้วยเครื่องกัดทางไฟฟ้าบนเซรามิกส์อลูมินา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของวัสดุของอิเล็คโตรดต่อคุณสมบัติของการกัดด้วยเครื่องกัดทางไฟฟ้าบนเซรามิกส์อลูมินา
นักวิจัย : อภิวัฒน์ มุตตามระ
คำค้น : alumina , Assisting electrode , Copper-infiltrated-graphite , EDM , Graphite , กราไฟต์ , อลูมินา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880139 , http://research.trf.or.th/node/2131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีสำหรับการกัด(machining)เซรามิกส์รุดหน้าที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมหลายแขนง ในขณะที่เครื่องกัดวัสดุด้วยไฟฟ้า Electric Discharge Machining(EDM) ได้ใช้อย่างแพร่หลายสำหรับวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ เมื่อไม่นานมานี้ เครื่อง EDM สามารถที่จะกัดเซรามิกส์ที่เป็นฉนวนได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น ซิลิคอนไนไตรด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ เซอรโคเนีย แต่สำหรับอลูมินาการสปาร์คเกิดขึ้นอย่างไม่เสถียร การกัดเป็นไปอย่างยากลำบาก กลไกในการสร้างชั้นเหนี่ยวนำไฟฟ้าบนผิวที่ถูกสปาร์คแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับเซรามิกส์ชนิดอื่น ชั้นเหนี่ยวนำไฟฟ้าถูกสร้างไม่เพียงพอที่จะรักษาความนำไฟฟ้าเพื่อการสปาร์คอย่างต่อเนื่องบนผิวเซรามิกส์ได้ การเลือกวัสดุอิเลคโตรดที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญสำหรับผลผลิตและผลกำไรต่อการผลิต ในปัจจุบันนี้อิเลคโตรดกราไฟต์มีบทบาทอย่างสำคัญในวงการEDM การศึกษานี้ได้เล็งเห็นว่าคาร์บอนจากอิเลคโตรด กราไฟต์อาจมีส่วนในการสร้างชั้นเหนี่ยวนำไฟฟ้า การทดลองนี้ใช้อิเลคโตรดทองแดง กราไฟต์ และทองแดงผสมกราไฟต์ เพื่อเปรียบเทียบผลของการสร้างชั้นเหนี่ยวนำไฟฟ้าซึ่งมีผลต่อสมบัติการ EDM ซึ่งได้เปรียบเทียบด้วย อัตราการขจัด สัดส่วนการสึกหรออิเลคโตรด และค่าความหยาบของผิวงาน อิเลคโตรดทองแดงผสมกราไฟต์กัดด้วยเครื่องกัดด้วยไฟฟ้าบนอลูมินา 95 เปอร์เซ็นต์ได้แสดงผลอย่างดีเยี่ยม โดยให้อัตราการขจัดสูงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอิเลคโตรดกราไฟต์และทองแดง ในกรณีเมื่อเลือกขั้วไฟฟ้าเป็นบวกอิเลคโตรดกราไฟต์ และ ทองแดงผสมกราไฟต์สามารถให้อัตราการขจัดได้สูงกว่าเมื่อเลือกขั้วไฟฟ้าเป็นลบ จากผลการวิเคราะห์ด้วย Energy Dispersive Spectroscopy ไม่สามารถพบธาตุทองแดงบนชั้นเหนี่ยวนำไฟฟ้าทั้งที่สร้างด้วย EDM-3 และ EDM-C3 อย่างไรก็ตามค่าความต้านทานของชั้นเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่สร้างด้วย EDM-C3 มีค่าน้อยกว่า EDM-3 อิเลคโตรด EDM-C3 สามารถลดค่าความหยาบของพื้นผิว Technologies for machining advanced insulating ceramics are demanded in many industrial fields; normally, Electric Discharge Machining (EDM) is utilized for machining electrically conductive materials. Recently, several insulating ceramics, such as Si3N4, SiC and ZrO2, have been successfully machined by EDM. As unstable discharges occur during the machining of Al2O3 ceramics, inferior machining properties have been obtained. It seems that the formation mechanism of the electrical conductive layer on the EDMed surface is much different as compared to other ceramics. An electrically conductive layers are not formed sufficiently to adhere to the EDMed workpiece surface and keep a stable and continuous discharge generation on the ceramics [3]. Selection of appropriate electrode material is important for productivity and profitability of manufacture. Nowadays, a graphite electrode is an important tool for EDM process. For this study, it is expected that carbon from graphite electrode implant and generate a conductive layer. Copper, graphite (Poco EDM-3) and copper-infiltrated-graphite (Poco EDM-C3) electrodes were used to compare the effects of generation of a conductive layer on alumina corresponding to EDM properties. Material removal rate (MRR), electrode wear ratio and surface roughness are compared. The Electrical Discharge Machining of 95% pure alumina shows that the EDM-C3 performs very well, giving significantly higher MRR than the EDM-3 and copper electrodes. In the case of EDM with EDM-3 and EDM-C3, using positive electrode polarity gives higher MRR than EDM with negative polarity. For EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) results, it seems that no element of copper was observed on the conductive layer with an EDM-3 and an EDM-C3. However surface resistivity of a conductive layer created with EDM-C3 is less than with EDM-3. Surface roughness is improved with EDM-C3.

บรรณานุกรม :
อภิวัฒน์ มุตตามระ . (2552). ผลกระทบของวัสดุของอิเล็คโตรดต่อคุณสมบัติของการกัดด้วยเครื่องกัดทางไฟฟ้าบนเซรามิกส์อลูมินา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิวัฒน์ มุตตามระ . 2552. "ผลกระทบของวัสดุของอิเล็คโตรดต่อคุณสมบัติของการกัดด้วยเครื่องกัดทางไฟฟ้าบนเซรามิกส์อลูมินา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิวัฒน์ มุตตามระ . "ผลกระทบของวัสดุของอิเล็คโตรดต่อคุณสมบัติของการกัดด้วยเครื่องกัดทางไฟฟ้าบนเซรามิกส์อลูมินา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
อภิวัฒน์ มุตตามระ . ผลกระทบของวัสดุของอิเล็คโตรดต่อคุณสมบัติของการกัดด้วยเครื่องกัดทางไฟฟ้าบนเซรามิกส์อลูมินา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.