ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กระบวน วัฒนปรีชานนท์ , เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์
คำค้น : มะเขือเทศ , ของเสียทางการเกษตร , การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรบางชนิดมาใช้เป็นวัสดุปลูกมะเขือเทศนอกฤดูโดยไม่ใช้ดิน วัสดุปลูกที่ใช้ในการทดลองนี้ได้แก่ ทรายแกลบ ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย และฟางข้าว จากผลการทดลองพบว่า วัสดุปลูกที่ให้ผลดีที่สุดคือ ขุยมะพร้าว ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 46.9 ผล และ 715.2 กรัมต่ดต้น ในมะเขือเทศพันธุ์ซอมบี้ และวัสดุปลูกที่มีขุยมะพร้าวผสมอยู่ได้แก่ ทรายแกลบ ขุยมะพร้าว (1:1:1 โดยปริมาตร) ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 30 ผล และ 2,092.6 กรัมต่อต้น ในมะเขือเทศพันธุ์ซ๊อสพีโต้ วัสดุที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นต่ำสุดคือ ขี้เลื่อย (8.4 ผล และ 127 กรัม ตามลำดับ) วัสดุปลูกชนิดอื่นๆ เมื่อนำมาผสมกับแกลบหรือทรายและแกลบ จะทำให้คุณสมบัติการเป็นวัสดุปลูกดีขึ้น เช่น เมื่อใช้ฟางข้าวอย่างเดียวปลูกมะเขือเทศพันธุ์ซอมบี้ จะให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น 186 กรัม แต่เมื่อนำมาผสมกับแกลบในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตรจะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 437 กรัม

บรรณานุกรม :
กระบวน วัฒนปรีชานนท์ , เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ . (2534). การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระบวน วัฒนปรีชานนท์ , เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ . 2534. "การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กระบวน วัฒนปรีชานนท์ , เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ . "การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
กระบวน วัฒนปรีชานนท์ , เอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ . การปลูกมะเขือเทศในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.