ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์
นักวิจัย : ไกรพัฒน์ จีนขจร
คำค้น : Biodiesel , Diesohol , Emission , Engine Performance , ดีโซฮอล์ , มลพิษ , สมรรถนะเครื่องยนต์ , ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880102 , http://research.trf.or.th/node/2113
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม ไบโอดีเซลและเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่ได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย การผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันดีเซลหรือที่เรียกว่า ดีโซฮอล์ (Diesohol) เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้น้ำมันดีเซล แต่อย่างไรก็ตามในการผสมเอทานอล (ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็นต์) และน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะผสมเป็นสารเนื้อเดียวได้เนื่องจากความแตกต่างทางด้านโครงสร้างและคุณลักษณะทางเคมีของสารทั้งสองชนิด ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้ตัวประสานที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้น้ำมันผสมเป็นเนื้อเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้พบว่าไบโอดีเซลมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวประสานเพื่อให้ได้น้ำมัน ดีโซฮอล์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน โดยผลการทดลองพบว่าน้ำมันดีโซฮอล์ที่มีไบโอดีเซลมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำดีเซลยกเว้นคุณสมบัติเรื่องจุดวาบไฟ อัตราส่วนของน้ำมันดีโซฮอล์ที่ผ่านมาตรฐานน้ำมันดีเซลมีอัตราส่วนไบโอดีเซลประมาณ 5% (โดยปริมาตร) ในของผสมของน้ำมันดีเซลต่อเอทานอลในสัดส่วน 95:5 (โดยปริมาตร) โดยเมื่อนำน้ำมันดีโซฮอล์ในอัตราส่วนดังกล่าวไปทดสอบกับรถยนต์ดีเซลบรรทุกขนาดเล็กเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษโดยใช้วัฏจักรการขับขี่กรุงเทพมหานครบนชัสซีสไดนาโมมิเตอร์พบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ของน้ำมันดีโซฮอล์ไม่แตกต่างจากน้ำมันดีเซล แต่น้ำมันดีโซฮอล์มีการปล่อยอนุภาคไอเสียต่ำกว่าน้ำมันดีเซล น้ำมันดีโซฮอล์มีกำลังสูงสุดต่ำกว่าน้ำมันดีเซล แต่อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของน้ำมันทั้งสองไม่แตกต่างกัน A number of studies currently focus on the alternative fuels to reduce the reliance on petroleum fuels. Biodiesel and ethanol are among candidates which are widely studied and tested in many countries including Thailand. Blending ethanol with regular diesel to form diesohol has been known as one of the strategies to reduce the use of regular diesel. However, an emulsifier is needed to homogenize the blend. In this research, biodiesel offers an alternative application as an emulsifier and wear additive for diesohol. The emulsification tests were conducted to select the proper blends. Physical and chemical properties of the selected blends were examined to meet the requirement of a conventional diesel. The results from the experiments were promising except the flash point. The performance of the selected diesohol blend consisting of 5%(vol.) biodiesel in the blend of a conventional diesel (D) and ethanol (E) with the ratio of 95:5 (by vol.), respectively, was tested on a pickup truck with a 2.5L inter-cooled direct injection diesel engine. Emission testing was conducted on a chassis dynamometer using a Bangkok Driving Cycle. The engine performance and fuel consumption were also observed. It was found that the emissions of CO2, CO, and NOX are insignificantly different from those of the conventional diesel. However, diesohol blend showed a reduction in particulate matter emission compared to the conventional diesel. Diesohol showed less maximum power output than the conventional diesel due to its less heating value. However, the fuel consumptions of diesohol and diesel are insignificantly different.

บรรณานุกรม :
ไกรพัฒน์ จีนขจร . (2553). การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไกรพัฒน์ จีนขจร . 2553. "การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไกรพัฒน์ จีนขจร . "การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ไกรพัฒน์ จีนขจร . การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งสำหรับดีโซฮอล์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.