ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ของ Angiopoitin-1 และ Hyaluronan ในพยาธิสภาพบวม ในไตหนูที่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขาดเลือด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ของ Angiopoitin-1 และ Hyaluronan ในพยาธิสภาพบวม ในไตหนูที่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขาดเลือด
นักวิจัย : อดิศว์ ทัศณรงค์
คำค้น : Angiopoietin-1 , Hyaluronic acid , Ischemic reperfusion injury
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880081 , http://research.trf.or.th/node/2105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบาดเจ็บของไตเนื่องจากการขาดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน พยาธิสภาพสำคัญที่ตรวจพบในภาวะนี้คือการเพิ่มขึ้นของสารน้ำและเซลล์เม็ดเลือดขาวจากขบวนการอักเสบใน interstitial area สาเหตุน่าจะเกิดจาก vascular leakage จากการศึกษาที่ผ่านมา ในขบวนการสร้างเส้นเลือดนั้น Angiopoietin-1 (Ang-1) จะทำหน้าที่ป้องกันการเกิด vascular leakage และควบคุมการอักเสบที่เกิดขึ้นจาก Vascular Endothelial Growth Factor ส่วน Hyaluronic Acid (HA) มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำไว้ใน extracellular matrix และเหนี่ยวนำทำให้เซลล์ที่ตอบสนองในขบวนการอักเสบเคลื่อนตัวออกไปนอกเส้นเลือด การศึกษานี้จึงได้ออกแบบเพื่อติดตามความสัมพันธ์ของสาร Ang-1 และ HA ในการเกิดการบาดเจ็บของไตเนื่องจากการขาดเลือดในหนู mice โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการขาดเลือดของไตทั้ง 2 ข้าง โดยการใช้เครื่องมือ clamp ที่บริเวณ renal artery ทั้ง 2 ข้างเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นก็เอา clamp ออก และอนุญาติให้หนู mice ดำรงชีวิตต่อไป โดยเราได้ทำการศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของไต (BUN/Cr) พยาธิสภาพของไต การแสดงออกของโปรตีนโดยการตรวจด้วยวิธี western blots และการย้อม immunohistochemistry รวมทั้งตรวจการแสดงออกของ gene ในไต หลังจากการบาดเจ็บของไตข้างต้นที่ 24 และ 48 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากการศึกษาพบว่าที่ 24 ชั่วโมงหลังจากการบาดเจ็บของไต หนู mice มีระดับ BUN/Cr ในเลือดสูงขึ้น เมื่อเปรียนเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม เป็นไปในทิศทางเดียวกับพยาธิสภาพที่ตรวจพบ tubular necrosis อย่างรุนแรง รวมทั้งตรวจพบ peritubular capillary (PTC) congestion และมีการเพิ่มขึ้นของสารน้ำและเซลล์อักเสบใน interstitial area ส่วนไตที่ 48 ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บพบว่ามี tubular necrosis อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน รวมทั้งตรวจพบ PTC congestion และมีการเพิ่มขึ้นของสารน้ำและเซลล์อักเสบใน interstitial area มากกว่าที่ตรวจพบที่ 24 ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ การตรวจปริมาณโปรตีนโดยวิธี western blots พบว่าปริมาณโปรตีน Ang-1 ลดลงเหลือร้อยละ 75 ที่ 24 ชั่วโมง และร้อยละ 60 ที่ 48 ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บของไต ผลที่ได้สอดคล้องกับการย้อม IHC ของ Ang-1 พบว่าในไตปกติจะย้อมติด Ang-1 ในลักษณะของ PTC pattern และใน glomeruli และย้อมติด Ang-1 ลดลงอย่างมากที่ 24 และ 48 ชั่วโมงหลังจากการบาดเจ็บ รวมทั้งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับการตรวจยีน Ang-1 พบว่ามีการลดลงของการแสดงออกของยีน Ang-1 เหลือร้อยละ 15 ที่ 24 ชั่วโมง และ ร้อยละ 16 ที่ 48 ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ ส่วนการย้อม IHC ของ HA โดยวิธี Alcian blue พบว่าในไตปกติจะย้อมติด HA ที่เฉพาะบริเวณ medulla และพบการย้อมติดของ HA เพิ่มขึ้นใน cortex และ medulla หลังจากการบาดเจ็บของไตที่ 24 และ 48 ชั่วโมงตามลำดับ การลดลงของ Ang-1 ในการบาดเจ็บของไตจากการขาดเลือด น่าจะส่งผลทำให้มีการเพิ่มขึ้นของ vascular permeability ทำให้เกิด vascular leakage และการอักเสบขึ้นใน microcirculation ของไต Background: Renal ischemia reperfusion injury (IRI) is the major cause of acute renal failure. One striking feature of renal IRI is an increase in interstitial fluid, caused by vascular leak, accompanying interstitial infiltration which reflects increased vascular permeability. Recent studies have shown that angiopoietin-1 (Ang-1) is vascular genesis factor counteract with vascular endothelial growth factor to prevent vascular leakage and inflammation. Hyaluronan (HA) is the high capacity water-binding component of the extracellular matrix and leads to the extravasations of inflammatory cells by interact with CD44. The purpose of this study is to evaluate in renal pathology, Ang-1, and HA during renal IRI. Methods: We evaluated the effect of IRI on expression of two factors (Ang-1, and HA). Renal IRI in mice was induced by clamping the renal artery bilaterally for 30 minutes. The mice were sacrificed at 24 and 48 hr. after IRI in each group. Blood was drawn for evaluate renal function (BUN/Cr) compare with normal nice. Renal tissue was sent for pathologic study, proteins expression (immunohistochemical staining, western blots) and mRNA (real time RT-PCR) in renal IRI at 24 and 48 hr after ischemia compare with sham group. Results: At 24 hr post renal IRI, serum BUN/Cr was significantly increase compared with normal mice correlated with pathology exhibit significant severe tubular epithelial cell (TEC) necrosis, peritubular capillary congestion and mild interstitial infiltration and edema. The pathology at 48 hr post renal IRI, showed severe TEC necrosis capable with increased serum BUN/Cr level and increased degree of interstitial infiltration and edema compared with 24 hr post renal IRI. In normal kidney, Ang-1 was strongly present in glomerulus and peritubular capillary, and HA is absent in cortex but present in the medulla and papilla. At 24 and 48 hr post IRI, kidney showed progressive reduced Ang-1 staining but increase HA staining in cortex and medulla, compared to normal. Like a mirror, western blots analysis showed that Ang-1 expression significantly decreased to 75% at 24 hr post IRI and further decline to 60% at 48 hr post IRI compared with sham group. By real time RT-PCR, Ang-1 expression significantly decreased to 15% at 24 hr post IRI and the decreased was sustained at 48 hr post IRI compared with sham group. Conclusion: These results suggest that loss of Ang-1 may contribute to increased permeability and inflammation of microcirculation in renal IRI.

บรรณานุกรม :
อดิศว์ ทัศณรงค์ . (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ของ Angiopoitin-1 และ Hyaluronan ในพยาธิสภาพบวม ในไตหนูที่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขาดเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อดิศว์ ทัศณรงค์ . 2553. "การศึกษาความสัมพันธ์ของ Angiopoitin-1 และ Hyaluronan ในพยาธิสภาพบวม ในไตหนูที่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขาดเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อดิศว์ ทัศณรงค์ . "การศึกษาความสัมพันธ์ของ Angiopoitin-1 และ Hyaluronan ในพยาธิสภาพบวม ในไตหนูที่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขาดเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
อดิศว์ ทัศณรงค์ . การศึกษาความสัมพันธ์ของ Angiopoitin-1 และ Hyaluronan ในพยาธิสภาพบวม ในไตหนูที่ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากการขาดเลือด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.