ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม
นักวิจัย : สุรเชษฐ์ สุขเจริญ
คำค้น : เอทีเอ็ม (การสื่อสารข้อมูล) , บัฟเฟอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ , ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9743329773 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

เสนอการควบคุมความคับคั่งแบบเครดิตเบสโดยใช้การจัดการบัฟเฟอร์ร่วม เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนของสวิตช์ที่เป็นแบบเครดิตเบส และเพิ่มวิสัยสามารถและความเท่าเทียมกันในโครงข่าย เนื่องจากสวิตช์เครดิตเบสแบบเดิมมีความซับซ้อนสูง ซึ่งขึ้นกับจำนวนการเชื่อมต่อ และการควบคุมความคับคั่งเครดิตเบสแบบเดิม จะให้วิสัยสามารถและความเท่าเทียมกันไม่ดี เนื่องจากมีการควบคุมและการคำนวณเป็นแบบแยกแต่ละการเชื่อมต่อ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะแสดงผลการจำลองแบบการใช้งานการควบคุมความคับคั่งเครดิตเบส โดยใช้แบบแผนที่นำเสนอ ซึ่งจะเปรียบเทียบกับการควบคุมความคับคั่งเครดิตเบสแบบเดิม ผลการจำลองแบบจะแสดงให้เห็นว่า การควบคุมความคับคั่งเครดิตเบสโดยใช้การจัดการบัฟเฟอร์ร่วม สามารถลดความซับซ้อนของสวิตช์ลงได้ โดยที่ประสิทธิภาพไม่ได้ด้อยกว่าการควบคุมความคับคั่งเครดิตเบสเดิมเลย นอกจากนี้ในโครงข่ายที่มีผลของระยะทาง หรือการส่งข้อมูลในลักษณะที่เป็นเบิรสต์ ก็จะให้ค่าวิสัยสามารถและความเท่าเทียมกันสูงกว่าด้วย

บรรณานุกรม :
สุรเชษฐ์ สุขเจริญ . (2548). การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรเชษฐ์ สุขเจริญ . 2548. "การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรเชษฐ์ สุขเจริญ . "การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุรเชษฐ์ สุขเจริญ . การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.