ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี
นักวิจัย : สุชีรา ธัญญรักษ์
คำค้น : วัสดุเชิงประกอบ , ยาง , คาร์บอนไฟเบอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745319074 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสีปริมาณ 16 กิโลเกรย์ และเสริมแรงด้วยเส้นใยไหมหรือเส้นใยคาร์บอน โดยใช้แผ่นยางที่ไม่ได้เสริมแรงเป็นวัสดุอ้างอิง พบว่าวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากการเสริมแรงด้วยเส้นใยไหมหรือเส้นใยคาร์บอนที่จัดเรียงตัวแบบสุ่มจะมีความต้านทานการฉีกขาด มอดูลัสความยืดหยุ่น และความแข็งเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้านทานการดึงจนขาดและ % ความยาวที่ยืดออกจนขาดจะลดลง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาบทบาทของตัวแปรอื่นเช่นความยาวของเส้นใย ปริมาณของเส้นใยและทิศทางการจัดเรียงตัวของเส้นใยที่ใช้เสริมแรงแบบทิศทางเดียวและแบบสองทิศทางที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพที่กล่าวข้างต้น พบว่าความต้านทานการดึงจนขาด ความต้านทานการ-ฉีกขาด และมอดูลัสความยืดหยุ่นในทิศทางตามยาวของเส้นใยจะมีค่าสูงกว่าค่าเหล่านี้ในทิศทางตามขวาง ในขณะที่ % ความยาวที่ยืดออกจนขาดของวัสดุคอมโพสิตในทิศทางตามขวางของเส้นใยจะมีค่าสูงกว่า % ความยาวที่ยืดออกจนขาดในทิศทางตามยาว

บรรณานุกรม :
สุชีรา ธัญญรักษ์ . (2548). การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีรา ธัญญรักษ์ . 2548. "การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชีรา ธัญญรักษ์ . "การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชีรา ธัญญรักษ์ . การเตรียมวัสดุคอมโพสิตที่ได้จากยางธรรมชาติ/เส้นใยคาร์บอนและยางธรรมชาติ/เส้นใยไหมซึ่งครอสลิงค์ด้วยรังสี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.