ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์
นักวิจัย : ปิยะสาร ประเสริฐธรรม
คำค้น : ก๊าซ -- การทำให้บริสุทธิ์ , ก๊าซ -- การวิเคราะห์ , ก๊าซสังเคราะห์ , กระบวนการซินไทน์ , โรงงานผลิตก๊าซสังเคราะห์ , กระบวนการฟิชเชอร์-ทรอปช์ , ปิโตรเลียม , น้ำมัน , น้ำมันสงเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6932
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 19 G-CHEM-2526 , โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 21 G-CHEM-2527 , โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 28 G-CHEM-2529

บรรณานุกรม :
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . (2533). การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . 2533. "การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . "การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ปิยะสาร ประเสริฐธรรม . การวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.